peixes

Besugo

besugo O besugo é un peixe moi apreciado, de carne branca e delicada, moi cotizado no mercado e fácil de diferenciar dotras especies parecidas por unha mancha negra que aparece na parte superior das aletas torácicas.

 

 

Bonito do norte

bonitodelnorte O bonito, que pertence á familia dos túnidos, é un dos peixes máis sabrosos da época estival, pero non todalas súas variedades gozan da mesma riqueza nutritiva.A especie máis apreciada por comensais e gastrónomos é o bonito do norte.

 

 

Cabraroca

cabrarocaA cabraroca,tamén coñecida con outros nomes como peixe escorpión, rascacio colorado ou cabracho. Este peixe de roca, posúe unha carne semigrasa moi apreciada debido ó seu sabor e textura. Aliméntase de crustáceos, moluscos e outros peixes.

 

 

Calamar

calamarO calamar é un cefalópodo que posúe unha cabeza grande, e un corpo en forma de vaina con dúas aletas laterais. En torno á boca hay oito tentáculos con ventosas e dúas contráctiles.

 

 

Chipiron

chipironO chipirón forma bancos numerosos que percorren grandes distancias e realizan frecuentes desprazamentos en vertical, as veces ata grandes profundidades.a súa alimentación consta de peixes, crustáceos e invertebrados.

 

 

Cola de rape

coladerapeTrátase dun peixe branco que contén proteínas de alto valor biolóxico e cuio contido de grasa é moi baixo, polo que se pode considerar un peixe magro.

 

 

Rape

rapeO rape presenta unha cabeza lixeiramente achatada e grande con respecto ó tamaño do corpo no seu conxunto, cunha grande boca e uns inmensos ollos. Ten un cartílago dorsal e nno posúe espiñas.

 

 

Rape negro

rapenegroTen unha carne tremendamente sabrosa, compacta, cun delicioso sabor que a moitos podrían lembrar a marisco. Non en vano, na actualidade é un dos peixes máis “famosos” na nosa cociña.

 

 

Galo

galloO galo é un pez coñecido tamén co nome de lliseria ou galo do Norte. Pertence á familia dos peixes planos, cuxas especies caracterizanse por ter os ollos no lado esquerdo do cuerpo.

 

 

Ovas de pescada

huevasmerluzaExiste un grande número de especies, pero a pescada europea común é a que posúe a carne máis exquisita. De feito, sempre foi un dos peixes preferidos polos consumidores.

 

 

 

Lenguado

lenguado O lenguado é un peixe branco, de forma plana e de auga salgada. Habita en fondos cubertos de area ou lodo, deixando ó descuberto sólo os ollos.Viven a media profundidade e está catalogado como un dos peixes de boa calidade.

 

 

Xurel

jurel o xurel tamén chamado Escribano, Xurel negro, Chicharrón ou Chicharrillaes é un peixe azul de auga salgada. É un peixe que recala periódicamente nas nosas costas. Os de maior talla sóen atoparse a unhas millas mar adentro.

 

 

lubina

lubinaTamén coñecido como Róbalo. É un peixe branco, plano e de auga salgada. Habita nas costas rocosas dos areais, as desembocaduras dos ríos, en portos, dársenas, pantaláns e escolleras. Acércase á costa nos meses de calor.

 

 

Pescada volanta

merluza volanta É un dos peixes máis usados na nosa cociña. a pescada común é esbelta, a cabeza é grande igual cá boca, que vai provista de dentes moi afilados,corpo laargado e está cuberto de pequenas escamas.

 

 

Pescada anzó

merluza anzuelo A pescada chamada do pincho ou de anzol. A verdade é que é a mellor, xa que o arte da pesca có que se captura -o palangre- é o máis respetuoso có propio peixe.

 

 

Pescada arrastre litoral

merluza arrastre litoral Este pequeno crustáceo localízase en zonas de ata 10 metros de profundidade, preferentemente en fondos con algas ou rocas cubertas de algas.

 

 

San martiño

sanmartiñoTamén chamado San Pedro ou Gallopedro.É un peixe semigraso e de auga salgada. Habita tanto en fondos de rocas como en praderas submarinas e fondos de area, onde pode enterrarse ás veces.

 

 

Salmonete

salmoneteO salmonete é un peixe semigraso e de auga salgada. O salmonete de fango, como o seu nome indica, atópase en fondos de area e fango, mentres que o salmonete de roca atópase en fondos de roca.

 

 

Sargo

sargoO sargo é un peixe azul e de auga salgada. Soen vivir cerca da costa, entre rocas e nos arenais do fondo. Habita dende menos de un metro de profundidade ata máis de cincuenta.

 

 

Robalo

rodaballoO rodabalo ñe un peixe marino que vive en augas pouco profundas e raramente por debaixo dos 150 m. reposando sobre fondos areosos ou de cunchas. A súa cor gris pardo veteado, cambia en función da cor do seu entorno.

 

 

<<  Produtos